Svott

3D Printing

Technologie 3D-tisku patří mezi standardní součásti moderního vývoje nového produktu. Možnost ověření tvaru a funkčnosti bez nutnosti výroby složitých a nákladných formovacích či lisovacích forem významně urychluje celý proces vývoje produktu. V současné době existuje celá řada technologii 3D-tisku, lišících se typem a způsobem nanášení materiálů, výrobními tolerancemi či velikostí modelovacího prostoru. Využíváme technologie Polyjet, FDM umožňující výrobu prototypů ze širokého spektra plastových materiálů s vysokou přesností výroby. Samozřejmostí je následné zpracování povrchu výtisku včetně lakování.

Zpět