Svott

Studio:
SVOTT a.s.
Vodárenská 1
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic
tel: +420 723 104 250
info@svott.cz

Firma SVOTT v České republice Mapa firmy SVOTT v Mladé Boleslavi, čejetice

Firm domicile: SVOTT a.s., Skochovicka 81, 252 46 Vrane nad Vltavou, Id. No.: 25672908
The company is registered in the Commercial Register in Prague, Section B, file 22861

flagEU

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Program: Potenciál
Název projektu: ROZŠÍŘENÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VÝVOJOVÉHO CENTRA SVOTT S.R.O.
Cíl projektu: Rozšíření a zefektivnění stávající výzkumné a inovační kapacity společnosti SVOTT s.r.o.

V rámci 1.etapy byly pořízeny frézovací hlavy pro frézování plastelínových design-modelů osobních automobilů a software pro tvorbu plošných 3D modelů a fotorealistických vizualizací.

flagEU

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Program: Marketing
Název projektu: ROZVOJ EXPORTNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČNOSTI SVOTT S.R.O.
Cíl projektu: Získání nových klientů na zahraničních trzích a zajistit růst spoelčnosti