Svott

Clay Modeling

Navzdory výraznému pokroku digitálních technologií jsou ruční modelářské práce nezastupitelnou součástí vývoje designu (nejen) osobních automobilů. Hlavní stavebním materiálem je modelářská „hlína“ - materiál na bázi vosků, který umožňuje rychlé změny tvaru s přesným vykreslením detailů při současném zachování stálosti tvaru. Takto vytvořené modely se za pomoci 3D skenování dále digitálně zpracovávají.

Zpět