Svott

Prototyping

Bez ověření tvaru, funkčnosti, ergonomie a aerodynamiky je nemožné přistoupit k dalším etapám konstrukčního vývoje dopravních prostředků. SVOTT disponuje technologií umožňující výrobu prototypu v meřítku 1:1 do velikosti osobního automobilu za použití materiálů s hustotou do 500kg/m3. Ve spojení s technologií 3D-tisku, precizním ručním zpracováním a lakováním postavíme prototyp splňující nejpřísnější požadavky na přesnost a kvalitu zpracování.

Zpět