Program: Potenciál

Název projektu: ROZŠÍŘENÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VÝVOJOVÉHO CENTRA SVOTT S.R.O.

Cíl projektu: Rozšíření a zefektivnění stávající výzkumné a inovační kapacity společnosti SVOTT

V rámci 1.etapy byly pořízeny frézovací hlavy pro frézování plastelínových design-modelů osobních automobilů a software pro tvorbu plošných 3D modelů a fotorealistických vizualizací.

V rámci 2. etapy byla pořízena nová PC stanoviště, SW pro digitální modeling a zařízení pro virtuální realitu.

V rámci 3. etapy byla pořízena nová PC stanoviště, zařízení pro virtuální realitu a 3D skener včetně měřícího zařízení a souvisejícího SW.

Program: Potenciál

Název projektu: VÝVOJOVÉ CENTRUM PRO APLIKACI VIRTUÁLNÍ A SMÍŠENÉ REALITY

Cíl projektu: Rozšíření portfolia služeb poskytovaných stávající výzkumnou a inovační kapacitou společnosti SVOTT

V rámci 1. etapy byla pořízena velkoformátová zobrazovací zařízení a prezentační LED panel.

V rámci 2. etapy byl pořízen server a zařízení pro virtuální realitu.

V rámci 3. etapy byly pořízeny: 3D tisk SLS, technologie na úpravu povrchu otryskáváním a technologie pro barvení máčením.

Program: Potenciál

Název projektu: CENTRUM PRO VÝVOJ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Cíl projektu: Rozšíření portfolia služeb poskytovaných stávající výzkumně inovační kapacitou společnosti SVOTT, zefektivnění a urychlení jejího fungování a zvýšení kvality poskytovaných služeb

V rámci 1. etapy bylo pořízeno frézovací stanoviště včetně souvisejícího příslušenství.

V rámci 2. etapy byly pořízeny: vzduchotechnika, osvětlení, zvedací zařízení.

Účelem projektů v programu Potenciál bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených technologií pro účely VaV: Zařízení pro virtuální realitu, 3D skener včetně měřícího zařízení, frézovací stanoviště, velkoformátové zobrazovací zařízení a LED panel, 3D tisk SLS, technologie na úpravu povrchu otryskáváním, technologie pro barvení máčením, zdvihací zařízení, CNC frézka a měřící kloubové rameno.

Bližší informace: jan.svrcek@svott.cz